Sosiaali- ja terveysalan palvelut

Alkio-opisto


Börjar

12.08.2020

Avslutar

18.05.2021

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

4 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Ammattikorkeakouluun orientoiva koulutus, Avoimen amk:n opinnot, Hälsa och välmående, Socialt arbete

Beskrivning av utbildning

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opintovaatimusten mukaan.