Sosiaali- ja terveysalalle valmentavat opinnot

Alkio-opisto


Börjar

07.01.2021

Avslutar

18.05.2021

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

19 viikkoa


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Hälsa och välmående, Rehabilitering och stödtjänster, Socialt arbete

Beskrivning av utbildning

Linjalla tutustut sosiaali- ja terveysalan (mm. fysioterapia, sairaanhoitaja, sosionomi) opintoihin. Voit suorittaa tutkintoon kuuluvia ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opintoja, viestintä- ja kieliaineita sekä valmentautua valintakokeisiin. Tämä linja yhdistyy Soteli-linjaan lukuvuonna 2021-2022.