Skådespeleri Helsingfors

Borgå folkakademi


Börjar

15.08.2022

Avslutar

25.05.2023

Undervisningsspråk

Svenska

Utbildningens omfattning

36 veckor / 25 h


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Film, Konst och kultur, Teater

Beskrivning av utbildning

Vill du bli skådespelare? Vill du satsa på dig själv ett år? Studieprogrammet i skådespeleri riktar sig till personer i alla åldrar som vill fördjupa sina kunskaper inom scenkonst men även den som vill utveckla helt nya färdigheter. Programmet är format så att du får en bred utbildning i olika delar av skådespeleri. Året består av en grundkurs i teater samt workshoppar och längre moduler i andra ämnen. Du kan även använda detta program som en språngbräda för vidare studier inom teater, filmskådespeleri, musikteater och så vidare. Utbildningen passar såväl svensk- som finskspråkiga.