Skådespeleri

Borgå folkakademi


Börjar

22.08.2023

Avslutar

24.05.2024

Undervisningsspråk

Svenska

Utbildningens omfattning

36 veckor, 25 h / vecka


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Film, Konst och kultur, Teater

Beskrivning av utbildning

Vill du bli skådespelare? Vill du satsa på dig själv ett år? Studieprogrammet i skådespeleri riktar sig till personer i alla åldrar som vill fördjupa sina kunskaper inom scenkonst men även den som vill utveckla helt nya färdigheter. Programmet är format så att du får en bred utbildning i olika delar av skådespeleri. Året består av en grundkurs i teater samt workshoppar och längre moduler i andra ämnen. Du kan även använda detta program som en språngbräda för vidare studier inom teater, filmskådespeleri, musikteater och så vidare. Utbildningen passar såväl svensk- som finskspråkiga.