Sisustussuunnittelun monimuotokoulutus

Jyväskylän kristillinen opisto


Börjar

25.08.2023

Avslutar

25.05.2024

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Sisustussuunnittelu

Beskrivning av utbildning

Sisustussuunnittelun monimuotokoulutus koostuu lähi- ja etäopinnoista. Koulutuksen lähipäivät sijoittuvat viikonloppuihin: perjantai-ilta ja lauantaipäivä, noin kerran kuukaudessa. Lähijaksolta annetaan työstettäväksi etätehtävä. Opistolta on mahdollista varata majoitus lähipäivien ajaksi. Koulutuksessa perehdytään monipuolisesti sisustussuunnittelun eri osa-alueisiin mm. SketchUp- ja Layout-suunnitteluohjelmiin, kartoitetaan materiaalituntemusta, perehdytään kiintokaluste- ja valaistussuunnitteluun ja suunnittelun työkaluihin sekä prosesseihin.