Sisustussuunnittelun linja

Pohjois-Savon opisto


Börjar

26.08.2019

Avslutar

22.05.2020

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

35 opintoviikkoa


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Beskrivning av utbildning

Sisustussuunnittelun linjalla käydään läpi sisustussuunnittelun eri osa-alueita käytännönläheisesti. Lukuvuoden mittainen koulutus koostuu kuudesta jaksosta, joissa käsitellään yksityisen- ja julkisentilan suunnitteluun liittyviä asioita.