Sisustussuunnittelun linja

Pohjois-Savon opisto


Börjar

24.08.2020

Avslutar

21.05.2021

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

35 opintoviikkoa


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Beskrivning av utbildning

Sisustussuunnittelun linjalla käydään läpi sisustussuunnittelun eri osa-alueita käytännönläheisesti. Lukuvuoden mittainen koulutus koostuu kuudesta jaksosta, joissa käsitellään yksityisen- ja julkisentilan suunnitteluun liittyviä asioita.