Sisustusopisto

Pohjois-Savon opisto


Börjar

22.08.2022

Avslutar

19.05.2023

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

53 opintopistettä


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Sisustussuunnittelu

Beskrivning av utbildning

Sisustusopistolinjalla käydään läpi sisustussuunnittelun eri osa-alueita käytännönläheisesti. Lukuvuosi rakentuu neljästä jaksosta, joissa perehdytään tarkemmin johonkin sisustussuunnittelun osa-alueeseen. Jokaisessa jaksossa eri alojen ammattilaiset pitävät intensiivikursseja omasta osaamisalastaan. Intensiivikurssien aihealueita ovat mm. valaistus, SketchUp, sisustustekstiilien suunnittelu ja sosiaalinen media. Koulutuksen tarkoituksena on antaa tarvittavat perustiedot ja -taidot alan suunnittelutyössä toimimiseen unohtamatta alan muita työmahdollisuuksia.