Valmennuskurssi monikulttuuriseen työhön

Perheniemen evankelinen opisto


Börjar

05.09.2020

Avslutar

15.11.2020

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Det sociala området, Församlingsarbete och teologi, Socialt arbete, Språk och internationalism

Beskrivning av utbildning

Valmennuskurssi monikulttuuriseen työhön palvelee kristillisiä seurakuntia, jotka haluavat vahvistaa valmiuksiaan toimia monikulttuurisessa Suomessa. Kurssi on suunnattu seurakuntien työntekijöille, monikulttuurisessa työssä mukana oleville vapaaehtoisille sekä kaikille kiinnostuneille.