Seksuaalineuvojakoulutus

Peräpohjolan Opisto


Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

30 op


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Hälsa och välmående, Socialt arbete

Beskrivning av utbildning

Seksuaalineuvojan koulutus on suunnattu opetus-, kasvatus-, terveys- ja sosiaalialan tutkinnon suorittaneille, jotka haluavat syventää tietojaan ja taitojaan seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Koulutuksen keskeisinä tavoitteina on perehtyä seksuaalisuuteen liittyviin ilmiöihin sekä yksilö- että yhteisötasolla, osata toimia seksuaalineuvojana osana ammatillista työskentelyä käyttäen koulutuksessa saamiasi tietoja ja taitoja sekä osata keskustella seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä erilaisissa asiakas-, kasvatus-ja koulutustilanteissa.