Samhället Finland

Kronoby folkhögskola


Börjar

17.08.2021

Avslutar

27.05.2022

Undervisningsspråk

Svenska

Utbildningens omfattning

35 studieveckor


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Språk och internationalism

Beskrivning av utbildning

En polisförberedande utbildning som ger dig färdigheter att söka in till Polisutbildningen i Finland. Ämnen som studeras är bl.a. språk. juridik, fysisk fostran, sociologi m.m. Lämpar sig även för finskspråkiga med basfärdigheter i svenska.