Ruotsia suomenkielisille

Kronoby folkhögskola


Börjar

16.08.2022

Avslutar

26.05.2023

Undervisningsspråk

Svenska

Utbildningens omfattning

34 opintoviikkoa


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Språk och internationalism

Beskrivning av utbildning

Kurssi on tarkoitettu kaikille jotka tarvitsevat käytännön ruotsin kielen taitoja työelämässä tai tulevassa opiskeluympäristössä. Kursen är avsedd för alla som behöver praktisk svenska i arbetet eller i kommande studier.