Ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutuslinja (20 op)

Itä-Hämeen opisto


Börjar

07.10.2023

Avslutar

18.08.2024

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

20 op


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Psykoterapia

Beskrivning av utbildning

Koulutus antaa osallistujille perustiedot ja taidot ratkaisukeskeisestä lyhytterapeuttisesta työskentelystä asiakas- ja potilastyössä, ohjaus- ja valmennustyössä sekä kuntoutuksessa. Se auttaa heitä soveltamaan tätä tietoa ja osaamista omissa työorganisaatioissaan. Tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet pätevöityä ja toimia itsenäisesti lyhytterapeuttina ja tarvittaessa suorittaa ns. psykoterapeuttiset valmiudet (yliopistoissa järjestettävään psykoterapiakoulutukseen hakeutumista varten, mikäli täytät hakuun riittävät ammatilliset edellytykset).