Ratkaisukeskeinen taideterapian ohjaaja 20 op

Itä-Hämeen opisto


Börjar

18.08.2023

Avslutar

04.02.2024

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

20 op


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Konst och kultur, Psykologi

Beskrivning av utbildning

Koulutusohjelman hyväksytysti suoritettuaan opiskelija voi toimia kuvataideterapeuttina ratkaisukeskeisen viitekehyksen mukaisesti oman ammattinsa ohessa tai yksityisenä ammatinharjoittajana.