Psykologian perusopinnot (JY)

Joutsenon Opisto


Börjar

22.08.2022

Avslutar

19.05.2023

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Psykologi, Samhällsvetenskaper, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Psykologian perusopinnot 25 op Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti.