Psykologian perusopinnot (JY)

Joutsenon Opisto


Börjar

23.08.2021

Avslutar

20.05.2022

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Psykologi, Samhällsvetenskaper, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Suorita psykologian perusopinnot 25 op Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti.