Psykologian perusopinnot

Joutsenon Opisto


Börjar

24.08.2020

Avslutar

21.05.2021

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

24,5 op + 31 op


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Psykologi, Samhällsvetenskaper, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Suorita psykologian perusopinnot Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti. Opintoihin sisältyy tilastomenetelmien peruskurssi.