Psykologian perusopinnot (25 op)

Kiljavan opisto


Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Psykologi

Beskrivning av utbildning

Psykologian opintolinja suorittaa psykologian perusopinnot Tampereen yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti. Koulutus toteutetaan Voionmaan koulutuskeskuksessa Tampereen keskustassa.