Psykologian linja

Kiljavan opisto


Börjar

10.08.2021

Avslutar

31.05.2022

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

38 opintoviikkoa


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Psykologi, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Psykologian opiskelu Voionmaan koulutuskeskuksessa antaa valmiudet psykologisen tiedon ja taidon kartuttamiseen sekä valmentaa pääsykokeeseen. Sisältää 25 op psykologian perusopinnot Tampereen avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti sekä 5-15 op tilastotieteestä. Tutustutaan psykologin ammattiin ja työhön. Koulutus toteutetaan Voionmaan koulutuskeskuksessa Tampereen keskustassa.