Psykologian aineopinnot

Alkio-opisto


Börjar

11.08.2021

Avslutar

18.05.2022

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

35 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Psykologi, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaan.