Psykologia

Helsingin Evankelinen Opisto


Börjar

19.08.2020

Avslutar

28.05.2021

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

38 opintoviikkoa


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Pedagogik / undevisning och handledning, Psykologi, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

HEOn Psykologian opintolinjalla opiskelijat suorittavat psykologian perusopinnot sekä yhdet vapaavalintaiset perusopinnot esim. kasvatustieteestä tai sosiaalitieteistä. Näistä kukin luetaan pääsääntöisesti tutkintoon kuuluviksi myöhemmissä yliopisto-opinnoissa. Opinnot voi käyttää myös tulevan yliopistotutkinnon sivuaineena.