Psykologi & dialog / Psykologia & dialogi

Västra Nylands folkhögskola


Börjar

18.08.2021

Avslutar

19.05.2022

Undervisningsspråk

Svenska

Utbildningens omfattning

35 veckor


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Det sociala området, Medicin, Psykologi, Socialt arbete

Beskrivning av utbildning

Förbereder för vidare studier inom psykologi och ger verktyg för att förstå sig själv och andra. /// Opetusohjelma valmentaa psykologian jatko-opintoihin ja antaa työkalut itsensä sekä muiden ymmärtämiseen.