POVAKO (förberedande utbildning för polisstudier)

Kronoby folkhögskola


Börjar

21.08.2023

Avslutar

31.05.2024

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

34 studerandeveckor


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Polisbranschen

Beskrivning av utbildning

En polisförberedande utbildning som ger dig färdigheter att söka in till Polisutbildningen i Finland. Ämnen som studeras är bl.a. språk, fysisk fostran, juridik, sociologi m.m. Lämpar sig även för finskspråkiga med basfärdigheter i svenska.