Positiivinen pedagogiikka

Jyväskylän kristillinen opisto


Börjar

28.09.2021

Avslutar

28.09.2021

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

0,25op


Utbildningsform

Kortkurser

Utbildningsområde

Församlingsarbete och teologi, Pedagogik / undevisning och handledning

Beskrivning av utbildning

Positiivista pedagogiikkaa tarkastellaan käsitteenä, johon kuuluu koulun kasvatustodellisuus, tavoitteet, arvot ja oppilaiden oppimiskokemukset. Koulutuksessa tarkastellaan erityisesti positiiviseen pedagogiikkaan liittyviä laaja-alaisia hyvinvointitaitoja, joita ovat mm. tunnetaidot, läsnäolotaidot, itsensä johtamisen taidot, ajattelutaidot, ihmissuhdetaidot. Koulutus on suunnattu koulun henkilöstölle sekä varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön ammattilaisille kunnissa, järjestöissä ja seurakunnissa. Hinta 150€