Politiikan tutkimuksen perusopinnot (25 op)

Kiljavan opisto


Börjar

10.08.2021

Avslutar

31.05.2022

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Det sociala området, Samhällsvetenskaper, Universitetsorienterande utbildning, Valtio-oppi

Beskrivning av utbildning

Yhteiskunnallisen linjan opiskelijat voivat suorittaa politiikan tutkimuksen perusopinnot (25) Tampereen yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti. Koulutus toteutetaan Voionmaan koulutuskeskuksessa Tampereen keskustassa.