Pikastartti suomen kielen alkeisiin

Itä-Hämeen opisto


Börjar

07.06.2023

Avslutar

13.06.2023

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

5 pv


Utbildningsform

Kortkurser

Utbildningsområde

Språk och internationalism

Beskrivning av utbildning

Otetaan yhdessä nopea lähtö suomen kieleen kuvien, sanojen ja lyhyiden fraasien kautta. Edetään arkisanastoa ja helppoja kielioppiasioita lisäämällä. Tärkeintä on innokkuus ja oppimismotivaatio ja sinä juuri sellaisena kuin olet! Mahdollisuus on myös jatkokurssiin elokuussa.