Peruskoulun päättävät erityistä tukea tarvitsevat nuoret

Lehtimäen opisto


Börjar

06.08.2023

Avslutar

14.06.2024

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskoleår för läropliktiga

Utbildningsområde

Folkhögskoleår för laropliktiga

Beskrivning av utbildning

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa erityistä tukea tarvitsevan nuoren elämänhallintataitoja ja antaa valmiudet itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Opintoihin sisältyvät lisäksi opiskelijan tarpeiden mukaan opinto-ohjaus, opiskelijahuollon palvelut sekä ohjattu asuminen.