Peruskoulu aikuisille, lukutaitovaihe

Lahden kansanopisto (Vapaa akatemia)


Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Utbildning för invandrare

Utbildningsområde

Grundläggande utbildning för vuxna

Beskrivning av utbildning

Koulutus on tarkoitettu 17 vuotta täyttäneille (oppivelvollisuusiän ylittäneille) nuorille ja aikuisille maahanmuuttajille, jotka eivät osaa lukea tai kirjoittaa suomen kieltä ja jotka haluavat saada valmiudet perusopetuksen alkuvaiheeseen (peruskoulun alakoulu) ja/tai päättövaiheeseen (peruskoulun yläkoulu) tai työelämään siirtymistä varten. Uudet ryhmät aloittavat vuosittain elokuussa ja tammikuussa.