Outdoor Academy, 1 eller 2 år

Kronoby folkhögskola


Börjar

12.08.2020

Avslutar

21.05.2021

Undervisningsspråk

Svenska


Utbildningsform

Yrkesexamen

Beskrivning av utbildning

1) Nordiskt friluftsliv 1 år. 2) Nordisk friluftsguide 2 år med möjlighet att avlägga naturguideexamen. Friluftsliv i hela Norden, friluftsteknik, ledarskap och personlig utveckling.