Osaamisen vahvistamisen – linja

Pohjantähti-opisto


Börjar

10.08.2020

Avslutar

30.06.2021

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Medborgar- och arbetslivsfärdigheter, Studiefärdigheter / personlig utveckling

Beskrivning av utbildning

Opintolinja on suunnattu tukea ja ohjausta tarvitseville nuorille, nuorille aikuisille sekä osatyökykyisille. Opiskelu on sisällöltään kuntouttavaa ja ammattilliseen suuntaan valmentavaa, sekä sivistävää. Monialaista kuntoutusta hyödyntävässä oppimis- ja toimintaympäristöissä opiskelijaa kannustetaan ja tuetaan ylläpitämään ja parantamaan monipuolisesti toimintakykyään sekä kehittämään opiskelu-ja työelämävalmiuksia. Opiskelujen perustavoitteena on oman elämän ja arjen hallinta, työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen sekä koulutus- ja urapolkujen selkiyttäminen.