Tukea työelämään – Osaamisen vahvistamisen linja

Pohjantähti-opisto


Börjar

09.08.2021

Avslutar

27.05.2022

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskoleår för läropliktiga

Utbildningsområde

Medborgar- och arbetslivsfärdigheter, Studiefärdigheter / personlig utveckling

Beskrivning av utbildning

Opintolinja on suunnattu tukea ja ohjausta tarvitseville nuorille ja nuorille aikuisille. Opiskelu on kuntouttavaa ja yleissivistävää. Monialaista kuntoutusta hyödyntävässä oppimis- ja toimintaympäristöissä opiskelijaa tuetaan ylläpitämään ja parantamaan monipuolisesti toimintakykyään. Sisältö: Arjen taidot ja elämänhallinta, opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot, matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot , aktiivinen kansalaisuus, opiskelu- ja urasuunnittelutaidot,valinnaiset suuntautumisopinnot mm. digitaalisuus, taide ja kulttuuri sekä luontolähtöisyys.