Opistovuosi oppivelvollisille: Sosiaali-, terveys- ja kasvatusala

Kainuun Opisto


Börjar

09.08.2021

Avslutar

03.06.2022

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskoleår för läropliktiga

Utbildningsområde

Folkhögskoleår för laropliktiga

Beskrivning av utbildning

- Arjen taidot ja elämänhallinta ( vähintään 4 op) – Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot ( vähintään 4 op) – Vuorovaikutus- ja viestintätaidot 8 vähintään 4 op) – Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot ( vähintään 4 op) – Aktiivinen kansalaisuus (vähintään 4 op) – Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot ( vähintään 4 op) – Valinnaiset suuntautumisopinnot ( max 29 op): Terveys- ja hyvinvointi, turvallisuusosaaminen, avustajan perustaidot, ohjaajan perustaidot, kuntouttava ja osallisuutta tukeva työote, digiosaaminen ja ATK-taidot, perusopetuksen opinnot arvosanojen korotta