Opistovuosi oppivelvollisille kansanopistossa

Valkealan kristillinen kansanopisto


Börjar

14.08.2023

Avslutar

24.05.2024

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

38 viikkoa


Utbildningsform

Folkhögskoleår för läropliktiga

Utbildningsområde

Folkhögskoleår för laropliktiga

Beskrivning av utbildning

Opistovuosi on suunnattu 16-17 -vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat aikaa ammatinvalinnan pohdintaan, elämänhallintataitojen, arjentaitojen tai itsenäistymisen harjoittamiseen. Edellä mainittuja sisältöjä opiskellaan hyödyntäen eläin- sekä luontoavusteisia työskentelymenetelmiä ja ympäristöjä. Opinnoissa on mahdollista korottaa perusopetuksen arvosanoja. Lisäksi opintoja voi painottaa omien mielenkiinnon kohteiden mukaisiksi valinnaisilla polkuopinnoilla, kuten hyvinvointi-, taide-, koira-, hevos- ja fribapolku.