Opistovuosi oppivelvollisille: Ilmasto, luonto ja ympäristö

Kainuun Opisto


Börjar

09.08.2021

Avslutar

03.06.2022

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskoleår för läropliktiga

Utbildningsområde

Folkhögskoleår för laropliktiga

Beskrivning av utbildning

OPINTOJEN SISÄLTÖ: – Arjen taidot ja elämänhallinta ( vähintään 4 op) – Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot ( vähintään 4 op) – Vuorovaikutus – ja viestintätaidot ( vähintään 4 op) – Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot ( vähintään 4 op) – Aktiivinen kansalaisuus ( vähintään 4 op) – Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (vähintään 4 op) – Valinnaiset suuntautumisopinnot (max 29 op): ilmasto-, luonto- ja ympäristöopinnot perusopetuksen opinnot arvosanojen korottamiseksi muu Kainuun Opiston koulutustarjonta