Opiskelu- ja työelämätaidot -koulutus 1

Kanneljärven Opisto


Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Utbildning för invandrare

Utbildningsområde

Medborgar- och arbetslivsfärdigheter, Utbildning för invandrare

Beskrivning av utbildning

Opintojen tavoitteena on edistää suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumista, työllistymistä ja jatko-opintoihin pääsemistä sekä kehittää suomen kielen luku- ja kirjoitustaitoa. Tavoitteena on laaja-alaisen osaamisen vahvistaminen erityisesti kehittämällä suomen kielen taitoa sekä yhteiskunnan ja kulttuurin tuntemusta.