Ohjatusti oma polku työelämään

Pohjois-Savon opisto


Börjar

23.08.2021

Avslutar

18.12.2021

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

16 opintoviikkoa


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Medborgar- och arbetslivsfärdigheter

Beskrivning av utbildning

Ohjatusti oma polku työelämään on, suunnattu työttömille, uran vaihtoa tai uutta ammattia miettiville. Maksuton koulutus tarjoaa työelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen päivittämistä, työnhakutaitojen hiomista ja oman osaamisen markkinoinnin vahvistamista sekä koulutus- ja työkokeilun.