NYAlinjen för dig mellan 15-20 år

Ålands folkhögskola


Börjar

24.08.2020

Avslutar

21.05.2021

Undervisningsspråk

Svenska

Utbildningens omfattning

34 veckor


Utbildningsform

Tionde klassen

Utbildningsområde

Tionde klassen

Beskrivning av utbildning

Nytänkande, Yrkesorienterande, Annorlunda år. Du väljer olika kurser inom skapande ämnen, musik, idrott och media samt specialkurser som ger specifika intyg. Obligatoriska projekt med ämnesintegrering för studerande som ej har gymnasial utbildning ingår dessutom. Möjlighet att höja åländska vitsord i några kärnämnen.