NYAlinjen

Ålands folkhögskola


Börjar

26.08.2019

Avslutar

20.05.2020

Undervisningsspråk

Svenska


Utbildningsform

Tionde klassen

Beskrivning av utbildning

Nytänkande, Yrkesorienterande, Annorlunda år. Du väljer olika kurser inom skapande ämnen, musik, idrott och media samt specialkurser som ger specifika intyg. Obligatoriska projekt med ämnesintegrering för studerande som ej har gymnasial utbildning ingår dessutom. Möjlighet att höja vitsord i några kärnämnen.