NYAlinjen

Ålands folkhögskola


Börjar

24.08.2022

Avslutar

26.05.2023

Undervisningsspråk

Svenska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Studiefärdigheter / personlig utveckling

Beskrivning av utbildning

Ettårig, yrkesorienterande och studieförberedande linje för ungdomar mellan 15-20 år. Fria allmänbildande studier i en inspirerande skolmiljö. Du utvecklar dina färdigheter i kommunikation, samarbete och informationssökande. Vi stöttar dig i valet av framtida studier och yrkesinriktningar genom att erbjuda ett brett utbud av valbara ämnen och projektarbeten.