Nuorten maahanmuuttajien suomen kielen opinnot (NUMA)

Paasikivi-Opisto


Börjar

09.08.2021

Avslutar

27.05.2022

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

38 viikkoa


Utbildningsform

Utbildning för invandrare

Utbildningsområde

Språk och internationalism, Utbildning för invandrare

Beskrivning av utbildning

Opintolinjalla (38 opintoviikkoa) opiskellaan suomen kieltä, arkielämän yhteiskuntataitoja, tietotekniikkaa sekä matematiikkaa, fysiikkaa ja englantia. Lisäksi harjoitellaan jatko-opinnoissa tarvittavia taitoja, kuten opiskelutekniikkaa ja työelämän viestintää.