Nuorten maahanmuuttajien suomen kielen opinnot (NUMA)

Paasikivi-Opisto


Börjar

17.08.2020

Avslutar

28.05.2021

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

37 viikkoa


Utbildningsform

Utbildning för invandrare

Utbildningsområde

Språk och internationalism, Utbildning för invandrare

Beskrivning av utbildning

Opintolinjalla (37 opintoviikkoa) opiskellaan suomen kieltä, arkielämän yhteiskuntataitoja, tietotekniikkaa sekä matematiikkaa, fysiikkaa ja englantia. Lisäksi harjoitellaan jatko-opinnoissa tarvittavia taitoja, kuten opiskelutekniikkaa ja työelämän viestintää.