NLP – Practitioner

Norrvalla folkhögskola


Börjar

05.09.2019

Avslutar

05.04.2020

Undervisningsspråk

Svenska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Hälsa och välmående

Beskrivning av utbildning

Kursen riktar sig till dig som vill: - Nå dina mål lättare (personliga eller karriärsinriktade) - Lära dig att bättre förstå dig själv och andra - Bryta dåliga mönster och skapa nya vanor och strategier - Få mer positivitet, glädje och energi i sitt liv - Hjälpa andra - Få tillgång till de resurser som behövs för att klara av en viktig uppgift eller utmaning i sitt liv.