NLP Practitioner 2021-2022

Norrvalla folkhögskola


Börjar

27.10.2021

Avslutar

02.04.2022


Utbildningsform

Kortkurser

Utbildningsområde

Psykologi, Studiefärdigheter / personlig utveckling

Beskrivning av utbildning

Kursen kan användas som en ”hjäp till självhjälp”, men också om man vill få verktyg till att hjälpa andra. NLP kallas ibland även för ”vardagspsykologi”. Kursen kommer till stor nytta i livet och arbetslivet och i interaktionen med andra eller/och med chefer, kollegor och samarbetspartners. Kurshelheten består av 18 närstudiedagar. Du kommer att få väldigt konkreta och därmed effektiva verktyg till hur du kan bemästra dina tankar och därmed dina beteenden. Hur du kan ta kontrollen över ditt liv och inte låta dig styras av nedstämdhet, rädslor och oro eller av andra människor i din omgivning.