NEPSY – Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (25 op)

Raudaskylän Kristillinen Opisto


Börjar

03.09.2021

Avslutar

15.01.2022

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Kortkurser

Utbildningsområde

Hälsa och välmående, Pedagogik / undevisning och handledning, Relationer, Socialt arbete

Beskrivning av utbildning

Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus sopii henkilölle, joka kohtaa työssään lapsia, nuoria tai aikuisia, joilla on neuropsykiatriseen oireyhtymään (ADHD, autismin kirjo) liittyviä tuen tarpeita tai muista kuin neurologisista syistä johtuvia itsesäätelyn ja tunne-elämän häiriöitä. Koulutuksessa opitaan ratkaisukeskeisiä ajattelutapoja ja konkreettisia keinoja, mitkä auttavat ohjaajaa arjen tilanteissa. Tällaisia tilanteita voivat olla mm. lapsen tai nuoren käyttäytymisen haasteet, keskittymisen hankaluudet, oppimisvaikeudet tai mielenterveyden ja riippuvuuksien ongelmat.