Näyttämölinja

Suomen Nuoriso-opisto


Börjar

15.08.2022

Avslutar

26.05.2023

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

40 opintoviikkoa


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Konst och kultur, Teater

Beskrivning av utbildning

Näyttämölinjan opetussuunnitelma on suunnattu näyttelijäntyöstä ja muista teatterin töistä kiinnostuneille sekä teatterialan jatko-opintoihin tähtääville opiskelijoille. Teatteriin ja taiteeseen suhtaudutaan avoimella ja tutkivalla asenteella. Taiteen tekemiselle, itsensä kehittämiselle, luovuudelle, taiteelliselle ajattelulle, keskustelulle ja oman äänen löytymiselle annetaan Näyttämölinjan toiminnassa suuri painoarvo.