Näyttämölinja

Suomen Nuoriso-opisto


Börjar

16.08.2021

Avslutar

27.05.2022

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

40 opintoviikkoa


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Konst och kultur, Teater

Beskrivning av utbildning

Näyttämölinjan opetussuunnitelma on suunnattu näyttelijäntyöstä ja muista teatterin töistä kiinnostuneille sekä teatterialan jatko-opintoihin tähtääville opiskelijoille. Teatteriin ja taiteeseen suhtaudutaan avoimella ja tutkivalla asenteella. Taiteen tekemiselle, itsensä kehittämiselle, luovuudelle, taiteelliselle ajattelulle, keskustelulle ja oman äänen löytymiselle annetaan Näyttämölinjan toiminnassa suuri painoarvo.