Musiklinjen-för läropliktiga

Lappfjärds folkhögskola


Börjar

22.08.2022

Avslutar

26.05.2023

Undervisningsspråk

Svenska

Utbildningens omfattning

53 studiepoäng 36 studieveckor


Utbildningsform

Folkhögskoleår för läropliktiga

Utbildningsområde

Folkhögskoleår för laropliktiga, Musik

Beskrivning av utbildning

Du kan som läropliktig välja att gå på musiklinjen. Att studera på musiklinjen (pop, rock, jazz) handlar om att hitta sitt eget sound och utveckla sina personliga egenskaper och förmågor inom musiken. Upplägget i utbildningen bygger på mycket praktiskt arbete och vi lägger stor vikt på ensemblespel, liveframträdanden och huvudinstrument. Du kan söka till musiklinjen oberoende av tidigare musikbakgrund och börjar på den nivå du befinner dig. Utbildningen är heltidsstudier med 25 lektioner/v.