Musiklinjen

Lappfjärds folkhögskola


Börjar

21.08.2023

Avslutar

24.05.2024

Undervisningsspråk

Svenska

Utbildningens omfattning

36 studieveckor


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Musik

Beskrivning av utbildning

Att studera på musiklinjen (pop, rock, jazz) handlar om att hitta sitt eget sound och utveckla sina personliga egenskaper och förmågor inom musiken. Upplägget i utbildningen bygger på mycket praktiskt arbete och vi lägger stor vikt på ensemblespel, liveframträdanden och huvudinstrument. Du har även ämnen tillsammans med de andra utbildningarna inom musik som till exempel musikteori, gehör, branschkunskap, musikanalys och musikhistoria. Du kan söka till musiklinjen oberoende av tidigare musikbakgrund och börjar på den nivå du befinner dig. Utbildningen är heltidsstudier med 25 lektioner/v.