MUSIIKKITERAPIAN PERUSOPINNOT

Vuolle-opisto


Börjar

04.09.2023

Avslutar

31.05.2024

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Kortkurser

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot

Beskrivning av utbildning

Musiikkiterapian perusopinnoissa perehdymme musiikin hoitaviin psykologisiin ja fysiologisiin vaikutuksiin. Tutustumme musiikkiterapian käyttöön psyykkisessä ja neurologisessa kuntoutuksessa erilaisten asiakasryhmien kanssa (mm. vanhukset, kehitysvammaiset, päihdekuntoutujat). Opinnoista saat vankan tietopohjan erilaisista musiikkiterapian sovelluksista ja hoidollisista päämääristä. Opintojaksot suoritetaan itsenäisinä oppimistehtävinä. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa koulutuspäivissä sekä oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.