Musiikin koulutus

Jyväskylän kristillinen opisto


Börjar

15.08.2022

Avslutar

26.05.2023

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

57 op / 38 ov


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Musik

Beskrivning av utbildning

Musiikin koulutuksessa pääset kehittämään musiikin tuntemustasi, musiikin tekemisen ja tuottamisen osaamistasi sekä esiintymis- ja ilmaisutaitojasi osaavien opettajien sekä vierailevien musiikkialan ammattilaisten kanssa. Esiintymiset ja erilaiset projektit rytmittävät opintojen kulkua. Koulutus koostuu n. 8:n viikon mittaisista teemajaksosta, joista kukin rakentuu tietyn aihealueen ympärille. https://www.facebook.com/jkomusiikki/ Hakeminen suoraan opistolle www.jko.fi, hakijat haastatellaan.