Museologian perusopinnot

Alkio-opisto


Börjar

11.08.2021

Avslutar

18.05.2022

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Historia, Humanistiska området och konstbranschen, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaan