Muistisairaus, tunteet ja mielen hyvinvointi

Jyväskylän kristillinen opisto


Börjar

25.10.2022

Avslutar

26.10.2022

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

0,5 op


Utbildningsform

Kortkurser

Beskrivning av utbildning

Miten elää, pitää huolta ja työskennellä muistisairaan kanssa? Miten tukea sosiaalista toimintakykyä ja kuntouttaa mielen hyvinvointia? Osallistuja tunnistaa muistisairauden eri vaiheita ja osaa soveltaa tapoja tukea muistisairaan sosiaalista toimintakykyä. Osallistuja osaa hyödyntää tavanomaisia apuvälineitä ja taideterapeuttista menetelmää vuorovaikutustilanteissa muistisairaan kanssa. Osallistumismaksu 250e.